Kardiologie

Poskytované služby

Poskytované služby

Klinická vyšetření v oboru kardiologie a vnitřní lékařství

Klinická vyšetření v oboru kardiologie a vnitřní lékařství

Dispenzární péči v oboru kardiologie a vnitřní lékařství

Dispenzární péči v oboru kardiologie a vnitřní lékařství

Preventivní kardiologická vyšetření sportovců

Preventivní kardiologická vyšetření sportovců

Ultrazvuková vyšetření žil a tepen dolních končetin

Ultrazvuková vyšetření žil a tepen dolních končetin

Ultrazvuková vyšetření magistrálních mozkových tepen

Ultrazvuková vyšetření magistrálních mozkových tepen

Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie), včetně kontrastního

Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie), včetně kontrastního

Ultrazvukové vyšetření břicha

Ultrazvukové vyšetření břicha

Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM, tzv. tlakový holter)

Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM, tzv. tlakový holter)

24h a delší monitorace EKG (EKG Holter)

24h a delší monitorace EKG (EKG Holter)

Monitorace srdečního rytmu pomocí epizodního záznamníku

Monitorace srdečního rytmu pomocí epizodního záznamníku

Zátěžové EKG vyšetření (ergometrie)

Zátěžové EKG vyšetření (ergometrie)

EKG vyšetření

EKG vyšetření

Transesophageální (jícnové) echokardiografické vyšetření

Transesophageální (jícnové) echokardiografické vyšetření

Měření okysličení krve kyslíkem (oxymetrie)

Měření okysličení krve kyslíkem (oxymetrie)

Široké spektrum krevních odběrů

Široké spektrum krevních odběrů

Monitorace antikoagulační léčby (INR), včetně stanovení INR z kapky krve z prstu

Monitorace antikoagulační léčby (INR), včetně stanovení INR z kapky krve z prstu

Vyšetření poruch spánku (polysomnografie)

Vyšetření poruch spánku (polysomnografie)

Pravidelné kontroly kardiostimulátorů a defibrilátorů(ICD)

Pravidelné kontroly kardiostimulátorů a defibrilátorů(ICD)